بایگانی برچسب: باشگاه کارآفرینان کوچک

چطور کودکان کارآفرین خلاق داشته باشیم؟

چطور-کودکان-کارآفرین-خلاق-داشته-باشیم وقتی که خودمان تفکر کارآفرینی نداریم؟ کودکان کارآفرین از خانواده هایی که ارزش خاصی [...]