چطور کودکان کارآفرین خلاق داشته باشیم؟

چطور-کودکان-کارآفرین-خلاق-داشته-باشیم وقتی که خودمان تفکر کارآفرینی نداریم؟ کودکان کارآفرین از خانواده هایی که ارزش خاصی برای استقلال و اتکای به خود قائل هستند، بیرون می آیند. برای این که بتوانیم نسل بزرگسال کارآفرین پرورش داده شود، راهی نداریم جز اینکه باید آموزش کارآفرینی را از دوران کودکی و نوجوانی به آنها آموزش دهیم . به […]

پرورش کرم ابریشم برای کودکان و نوجوانان

پرورش کرم ابریشم برای کودکان و نوجوانان

پرورش-کرم-ابریشم-برای-کودکان ، علاوه بر اینکه به منظور تولید پیله استفاده می شود، می تواند سبب آشنایی کودکان با کارآفرینی نیز گردد. از پیله های بدست امده از کرم ابریشم نخ ابریشم بدست  می آید که در تهیه پارچه ها ، قالی و سایر دست بافتها به کار می رود . امروزه یکی از محصولات بسیار […]